Hem

Med välmående och utveckling i fokus


Vi erbjuder utbildningar, handledning och kurser i ledarskap, samtalsledarskap och samtalsteknik byggd på den senaste neurovetenskapliga forskningen om hjärnan och emotioner.
Om Prata med Unga - PMU


Vi är en aktiv och nytänkande röst för barn och unga.Vi erbjuder utbildningar, handledning och kurser i ledarskap, samtalsledarskap och samtalsteknik för vuxna som möter barn och unga.Målsättning

 

Tänk om vi kunde få antalet givande och utvecklande samtal mellan barn/unga och vuxna att öka? Prata med Unga - PMU har startats för att öka dessa samtal mellan barn/unga och vuxna. Samtal som bryter igenom murar av "jag orkar inte", "det är ingen idé", "palla".


Prata med Unga drivs av att alla som jobbar på skola, fritidsgård, HVB, ja helst alla som jobbar i samma kommun ska ha ett likadant förhållningssätt till barn och unga.


Vi vill öka förståelsen för det som driver allt vårt beteende, som är nyckel till vår lycka och olycka: våra känslor.

Samtliga lösningar och metoder som vi rekommenderar under våra utbildningar syftar till att snabbt kunna tillämpas i praktiken. Det är avgörande för oss att det vi lär ut ska kunna omsättas i din vardag där du möter unga och skapa långsiktiga resultat långt efter utbildningen är över.


Vår avsikt är att göra det komplicerade hanterbart och skapa tydliga resultat. Våra utbildningar är interaktiva och fokuserar på samskapande, dvs tar in erfarenheter som finns i rummet.


Vi har erfarenhet av 10 000 tals timmar av högkvalitativa samtal med barn och unga.


Vi lyssnar på den senaste neurovetenskapliga forskningen som säger att barn och unga måste lära sig att känna in sina kroppsignaler och sätta ord på vad de känner för att må bra och utvecklas.


Vi tror starkt på att inte bara på att prata om eller prata över barn och unga utan framförallt prata med dem.


Vi vill

  • Öka antalet högkvalitativa samtal. Både mellan vuxna och barn som barn emellan.
  • Bidra till ett bra ledarskap inom skola, idrott och fritid.
  • Bidra till att barn och unga utvecklar bra kroppskännedom och ett rikt känslospråk.


Ett högkvalitativt samtal är ett samtal som bland annat:


  1. Skapar resonans
  2. Är relevant
  3. Ger nya perspektiv
  4. Ger mersmak

 


01 Trygghetskapande


Trygghet är grunden för att skapa en miljö för lärande och utveckling. Ju tryggare miljö desto färre destruktiva konflikter. Att generera trygghet behöver vara del av syftet för alla insatser med unga.


02 Relationssmarta


Kvaliten på relationer människor emellan avgör till stor grad hur mycket jag öppnar upp och söker stöd och hjälp. Ett icke-dömande och accepterande förhållningssätt skapar lugn och öppenhet och är grundstommen för allt arbete med människor. 


03 Känslosmarta


I en trygg miljö med människor som inte dömmer mig har jag möjlighet att lära mig och utvecklas. Då kan jag träna på de färdigheter jag behöver för att utvecklas. Färdighetsträningen ger oss som möter unga en tydlig målbild.


04 Kultursmarta


I en värld fokuserad på "vi och dem" och "antingen eller" tänkande behövs alternativ som integrerar olika förklaringsmodeller. Förklaringsmodeller som istället utgår från ett "både och" tänkande. Unga står mitt i korsdraget mellan olika värderingar och vi som möter unga behöver kunna hantera detta korsdrag på ett positivt och konstruktivt sätt.


05 Praktiskt omsättbara


Ord om förändring är inget annat än ord innan de omsätts i praktiken. Alla lösningar och metoder som används i mötet med unga behöver därför kunna användas i den verklighet som vi möter unga i.


06 Resultatsmarta


Alla insatser behöver leda till tydliga resultat. Ungas välmående och utveckling behöver kunna mätas för att kontinuerligt se om det vi gör leder till det vi vill. 


Utbildningar

Ledarskaputveckling


Ledarskapsutbildning för skolledare och kultur- fritids- och idrottschefer


SamtalsledarskapLär dig att leda unga genom manualstyrda samtalsträffar genom den mångfaldigt prisbelönade samtalsmetoden DIN BROR/DIN SYSTER.

Samtalsteknik


Lär dig att bryta igenom murar, lugna upprörda känslor och skapa positiv förändring

PMUVi erbjuder utbildningar, handledning och kurser i ledarskap, samtalsledarskap och samtalsteknik byggd på den senaste neurovetenskapliga forskningen om hjärnan och emotioner.

KONTAKT


Telefon: 08-420 559 32

Email: info@pratamedunga.se

TELEFONTID


Måndag-Torsdag: 09.00-15.00FÖLJ OSS

Copyright © All Rights Reserved