Om oss

Om ossVILKA ÄR VI?


Prata med Unga har vuxit fram från över 15 års praktiskt arbete med unga. Vi har coachat unga och vuxna som möter unga, handlett personalgrupper och genomfört utbildningar för människor som möter unga i Sverige och internationellt.


Vi har utvecklat flera olika samtalsmetoder och tagit fram lösningar för att förbättra kommunikationen mellan unga och vuxna. Vi har arbetat nära stora och små organisationer såsom Rädda Barnen, Röda Korset och Amnesty såväl som myndigheter såsom Regeringskansliet, Polismyndigheten och SIDA och skapat ett stort nätverk med fantastiska och drivna yrkesverksamma och frivilliga personer vars speciella barnkompetens vi vill ta till vara.


Vi har en speciell kulturkompetens och lång erfarenhet av att arbeta med barn och unga i korsdraget mellan olika kulturer.


Vi har har en stark vilja att skapa inspirerande lösningar på komplexa problem och konkretisera kreativa ideér och göra dem applicerbara i verkligheten. Snarare än att begränsas av administrativa och byråkratiska regelverk och begränsningar vill vi vara en flexibel aktör med fokus på praktiska lösningar för oss som möter barn och unga i vardagen. Denna drivkraft har vi omsatt inom ett av de viktigaste områdena och skapat Prata med Unga.


Vi tror med andra ord inte bara på att prata om eller prata över barn och unga utan framförallt prata med dem.

01 Trygghetskapande


Trygghet är grunden för att skapa en miljö för lärande och utveckling. Ju tryggare miljö desto färre destruktiva konflikter. Att generera trygghet behöver vara del av syftet för alla insatser med unga.


02 Relationssmarta


Kvaliten på relationer människor emellan avgör till stor grad hur mycket jag öppnar upp och söker stöd och hjälp. Ett icke-dömande och accepterande förhållningssätt skapar lugn och öppenhet och är grundstommen för allt arbete med människor. 


03 Känslosmarta


I en trygg miljö med människor som inte dömmer mig har jag möjlighet att lära mig och utvecklas. Då kan jag träna på de färdigheter jag behöver för att utvecklas. Färdighetsträningen ger oss som möter unga en tydlig målbild.


04 Kultursmarta


I en värld fokuserad på "vi och dem" och "antingen eller" tänkande behövs alternativ som integrerar olika förklaringsmodeller. Förklaringsmodeller som istället utgår från ett "både och" tänkande. Unga står mitt i korsdraget mellan olika värderingar och vi som möter unga behöver kunna hantera detta korsdrag på ett positivt och konstruktivt sätt.


05 Praktiskt omsättbara


Ord om förändring är inget annat än ord innan de omsätts i praktiken. Alla lösningar och metoder som används i mötet med unga behöver därför kunna användas i den verklighet som vi möter unga i.


06 Resultatsmarta


Alla insatser behöver leda till tydliga resultat. Ungas välmående och utveckling behöver kunna mätas för att kontinuerligt se om det vi gör leder till det vi vill. 


 

Nyhetsbrev


Få våra senaste erbjudanden och tips och tankar från Tyko Granberger.MÖT OSS PÅ PRATA MED UNGAVi hjälper dig att på ett effektivt, konstruktivt och tillitsskapande sätt bemöta,

kommunicera med samt vägleda unga i en positiv riktning.


Vi har tillgång till ett stort nätverk av experter på barns och ungas hälsa, välmående och utveckling. I detta nätverk ingår såväl psykologer och psykoterapeuter, specialpedagoger och eldsjälar inom socialt arbete.


Linda Harasaki

Medgrundare, fil mag


Lindas expertis består av coachning och projektledning i komplexa miljöer, metod- och resultatmätning samt hälsofrämjande ledarskap och hälsofrämjande organisationer med särskild fokus på stress och utmattning. Linda är certifierad integral coach och har tidigare arbetat på bland annat polismyndigheten och näringslivets internationella råd (NIR).

Tyko Granberger

Medgrundare, fil mag


Tyko Granberger har 15 års erfarenhet av att arbeta med unga i reflekterande samtalsgrupper och är expert på förebyggande och främjande arbete med unga. Han har bland annat arbetat på Rädda Barnens kriscentrum och varit medlem i Svenska stödstyrkan, varit verksamhetschef på Fryshuset, lägerchef för föreningen Maskrosbarn, metodutvecklare för Humana och mottagit Stenbecks stipendium för sitt arbete med barn och unga.

PMUPrata med Unga erbjuder utbildning och handledning som ökar kompetensen hos dig som möter unga i ditt arbete. Vi erbjuder utbildningar i samtalsmetoder och samtalsledarskap.

KONTAKT


Telefon: 08-420 559 32

Email: info@pratamedunga.se

TELEFONTID


Måndag-Torsdag: 09.00-15.00

(OBS - Från den 18 februari till den 4 mars nås vi endast via email)


FÖLJ OSS

Copyright © All Rights Reserved