Certifierad samtalsledare i affektträning

Samtalsledarskap: Certifierad Samtalsledare


En fyradagarsutbildning som lär dig att använda manualstyrd affekträning i mötet med unga.

Vinnare årets skadeförebyggare 2016 och årets integrationssatsning


Samtalsledarskap:

CERTIFIERAD SAMTALSLEDARE En fyradagarsutbildning som lär dig att använda manualstyrd affektträning i mötet med unga.


Lär dig att leda unga i grupp genom den mångfaldigt prisbelönade samtalsmetoden DIN BROR/DIN SYSTER plus. En våldsförebyggande och kapacitetsstärkande samtalsmetod som syftar till att vägleda unga i grupp genom manualstyrda samtalsträffar med fokus på ökad affektmedvetenhet och konsekvenstänk.


Utbildningens syfte:


 • Lära dig att vägleda unga i grupp genom manualstyrda samtalsträffar med fokus på ökad affektmedvetenhet och konsekvenstänk.
 • Ge dig verktyg för att vägleda och coacha unga genom en affektfokuserad och validerande samtalsmetod (AVS).
 • Att stärka dig som samtalsledare genom ett integralt samtalsledarskap.


Efter utbildningen kan du:


 • Planera och genomföra 10 strukturerade samtalsträffar med unga i grupp i enlighet med samtalsmetoden DIN BROR/DIN SYSTER med fokus på våra nio grundaffekter, dess funktion och syfte samt hur de påverkar våra beteenden och beslut. Varje samtalsträff fokuserar på en av våra nio grundaffekter och syftar övergripande till att öka ungas affektmedvetenhet. 
 • Coacha och validera unga i enlighet med den affektfokuserade och validerande samtalsmetoden (AVS)
 • Använda den integrala modellen i ditt samtalsledarskap.


Resultat:


 • Forskning visar att hög affektmedvetenhet skapar bra förutsättningar för goda relationer såväl ett positivt samspel med andra människor vilket i sig har ett positivt samband med elevers prestation i skolan. Bättre relationer - bättre prestationer!
 • Samtalsmetoden genomförs idag på en mängd olika skolor och fritidsgårdar runt om i Sverige och har blivit utvärderad flera gånger. Utvärderingarna visar bland annat att tryggheten hos de som deltog i samtalsgrupperna ökade med 47 % medan våldsanvändningen och skolkningen minskade med 45 % respektive 69% efter en termin av samtalsgrupper. 


Utbildningens innehåll:


 • Lär dig att använda en affektfokuserad och validerande samtalsmetod (AVS). AVS är ett verktyg för att vägleda och coacha andra att förstå, hantera och reglera sina känslouttryck, vilket ökar ens förmåga att styra över sitt eget beteende. Här lär du dig bland annat om hur våra nio grundaffekter bidrar till hur vi tänker, känner och beter oss, både i grupp som individuellt. Du lär dig även att validera utefter sju nivåer i mötet med unga. Syftet är att öka ungas upplevelse att bli förstådda, accepterade och bekräftade vilket ökar förtroendet och möjligheten för positiv förändring.


 • Genom ett integralt samtalsledarskap lär du dig att bli den bästa ledaren i mötet med unga genom att hantera dina egna affekter, modellera ett konstruktivt beteende och hälsosamma värderingar samt skapa en förutsägbar struktur i mötet med unga.


 • Praktisk implementering av DIN BROR/DIN SYSTER plus samtalsmanual. Lär dig hur du  använder grundaffekterna i strukturerade samtalsgrupper med unga.Målgrupp


 • Utbildningen vänder sig till yrkesverksamma och ideellt arbetande som i sitt arbete möter unga, individuellt eller i grupp eller till yrkesverksamma som vill starta upp samtalsgrupper för unga.

Anmälan till utbildningen CERTIFIERAD SAMTALSLEDARE den 3-6 dec, 2019" 

 
 
 
 
 
 
 
 

Du kommer till oss

 

Öppna utbildningar 2019

Under hösten 2019 erbjuder vi en samtalsledarutbildning i Stockholm den 3-6 december. Dessa utbildningsdagar sträcker sig från 09.00 - 16.30 och är öppna för alla att anmäla sig till.

 

Stockholm, 3-6 december

 

Plats meddelas i samband med utskick av bekräftelse.

Anmälan och ytterligare information via vårt formulär på denna sida eller till anmalan@pratamedunga.se

 

OBS! Ange följande på anmälan:

 • Deltagares namn och befattning för föreläsarens information och för kursintyg.
 • Mailadress samt mobilnummer till kontaktperson.
 • Korrekt fakturaadress med ev. referens-/ID-nummer/motsv.
 • Ev. födoämnesallergier/preferenser

 

Vad kostar det?

Priset för utbildningen är 9900 kr (ex moms). Lunch, för- och eftermiddagsfika samt kursmaterial (manual samt handbok) och kursintyg ingår.

 

Priserna gäller från och med 1 januari 2019 och tillsvidare.

 

Vilka avbokningsregler gäller?

Anmälan är bindande. Kursen faktureras i förskott och ska vara betald innan kursstart. Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan deltagare i samråd med oss. Hör gärna av dig med frågor om bokning och avbokning så hjälper vi till. 

 

Förbehåll

Vi förbehåller oss rätten att ställa in planerade utbildningar på grund av sjukdom eller annan oförutsedd anledning såsom för få deltagare. Vi återbetalar då naturligtvis kursavgiften.

 

 

Vi kommer till er

 

Uppdragsutbildningar

 

Hur går det till?

Skicka en förfrågan om utbildning till oss så kontaktar vi er. Utbildningen sker i era lokaler under fyra heldagar. För att utbildningen ska ske så smidigt som möjligt behöver lokalen ha tillgång till whiteboard, blädderblock samt projektor. 

 

Vad kostar det?

Hör av dig till oss för en offert.

 

Observera att för utbildningar utanför Stockholm tillkommer kostnader för resa och logi.

 

Vilka avbokningsregler gäller?

Vid avbokning senare än 10 dagar före utbildningsdagen debiteras kunden för motsvarande 100% av utbildningskostnaden.

 

Förbehåll

Vi förbehåller oss rätten att ställa in planerade utbildningar på grund av sjukdom eller annan oförutsedd anledning. Om detta sker bokar vi självklart in ett nytt utbildningstillfälle. 

 

Observera att anmälan är bindande. Kursen faktureras i förskott och ska vara betald innan kursstart. Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan deltagare i samråd med oss.

PMUVi erbjuder utbildningar, handledning och kurser i ledarskap, samtalsledarskap och samtalsteknik byggd på den senaste neurovetenskapliga forskningen om hjärnan och emotioner.

KONTAKT


Telefon: 08-420 559 32

Email: info@pratamedunga.se

TELEFONTID


Måndag-Torsdag: 09.00-15.00FÖLJ OSS

Copyright © All Rights Reserved