Samtalsteknik i mötet med pojkar

Samtalsteknik i mötet med pojkar


Lär dig att bryta igenom murar, lugna upprörda känslor och skapa positiv förändring

"Om självkänsla är upplevelsen av sig själv som varken mer eller mindre värd än någon annan så finns det alldeles för lite träning för det i den nuvarande pojkkulturen."

-Terrence Real


HELDAGSUTBILDNING:

Samtalsteknik i mötet med pojkar


eEn heldagsutbildning i AVS – Affektfokuserad och Validerande Samtalsmetod i mötet med pojkar.


Pojkar som grupp toppar den negativa statistiken och ligger efter i den positiva. Denna utbildning går igenom hur vi når fram till pojkar och hur skapar vi en positiv förändring? Utbildningen är fulladdad med unika erfarenheter från över 15 års arbete av reflekterande och stärkande samtal med pojkar. Kursledarare är Tyko Granberger som tillsammans med Driton Rama utvecklat den prisbelönta DIN BROR metoden och BEAV (Boys Emotional Awareness and Validation Program). 


EN UTBILDNING SOM HJÄLPER DIG ATT:

  • Prata så att pojkar lyssnar och lyssna så att pojkar pratar
  • Bryta igenom pojkars mur av ”jag vet inte” och ”jag orkar inte”
  • Förebygga och hantera konflikter med pojkar
  • Skapa nyfikenhet och närvaro hos pojkar
  • Skapa positiva förändringar i pojkars vardag


DU FÅR DU KUNSKAP OM:


  1. Specifika utmaningar som påverkar pojkars tankar, känslor och beteenden. 
  2. Hur du kan bemöta dessa utmaningar genom den Affektfokuserade och Validerande Samtalsmetoden (AVS):


AVS: en består av tre block:  • En Affektfokuserad och Validerande Samtalsmetod (AVS):


Block 1 – Under detta block tittar vi närmare på frågor som; Vad ligger bakom pojkars beteenden? Hur påverkar känslor, tankar och föreställningar dessa beteenden? Hur kan en ökad förståelse för känslors syfte och funktion hjälpa oss i mötet med pojkar?


Block 1 syftar till att öka förståelsen för hur känslor påverkar beteende och lär dig att hjälpa unga att förstå sina egna och andras känslouttryck samt motiven bakom sina egna handlingar.

 

 

Block 2 – Under detta block tittar vi närmare på frågor som; Hur pratar vi så att pojkar lyssnar och hur lyssnar vi så att pojkar pratar? Hur bryter vi igenom pojkars mur av ”jag vet inte” och ”jag orkar inte”? Hur hanterar vi konflikter så att båda parter blir nöjda?


Block 2 syftar till att minska konflikter, skapa bättre möten samt öka tilliten och förbättra relationer med pojkar.Block 3 – Under detta block tittar vi närmare på frågor som; Hur påverkas den unga hjärnan av stress och hur påverkar stress impulsivt beteende? Hur hjälper vi pojkar att välja långsiktiga resultat över kortsiktig tillfredsställelse? Hur kan vi tillsammans med pojkar analysera olika valmöjligheter för att ta så genomtänkta beslut som möjligt?


Block 3 syftar till att minska impulsivt beteende och öka pojkars förmåga att ta genomtänkta beslut och skapa positiva förändringar i sin vardag.Målgrupp:

Utbildningen vänder sig till skolor, föreningar, fritidsverksamheter såväl som socialtjänst och verksamheter inom vård och omsorg.


Målet med utbildningen är att ge ökade möjligheter att skapa hållbar förändring och positiv utveckling hos pojkar.

 

Vid behov kan fokus läggas på utmaningar som pojkar med utländsk bakgrund står inför i mötet med det moderna svenska samhället.

 

Föreläsare:

Tyko Granberger har över 15 års erfarenhet av att samtala med unga i reflekterande samtalsgrupper och är expert på förebyggande och främjande arbete med unga. Tyko har träffat tusentals pojkar i gruppsamtal och utvecklat en speciell kompetens för att nå ungdomar som är särskilt svåra att nå ut till. Tyko har bland annat arbetat på Rädda Barnens kriscentrum, varit medlem i svenska stödstyrkan och verksamhetschef på Fryshuset, lägerchef för föreningen Maskrosbarn, metodutvecklare för Humana och mottagit Stenbecks stipendium för sitt arbete med barn och unga. 

Vi kommer till er

 

Uppdragsutbildning

 

Hur går det till?

Denna unika utbildning ges endast som en uppdragsutbildning. Skicka en förfrågan om utbildning till oss så kontaktar vi er. Utbildningarna sker i era lokaler under en heldag eller halvdag. Ni bestämmer själva hur många som deltar på utbildningen. För att utbildningen ska ske så smidigt som möjligt behöver lokalen ha tillgång till whiteboard, blädderblock samt projektor. 

 

Vad kostar det?

Hör av dig till oss för en offert.

 

Observera att för utbildningar utanför Stockholm tillkommer kostnader för resa och logi.

 

Vilka avbokningsregler gäller?

Vid avbokning senare än 10 dagar före utbildningsdagen debiteras kunden för motsvarande 100% av utbildningskostnaden.

 

Förbehåll

Vi förbehåller oss rätten att ställa in planerade utbildningar på grund av sjukdom eller annan oförutsedd anledning. Om detta sker bokar vi självklart in ett nytt utbildningstillfälle. ur.

PMUVi erbjuder utbildningar, handledning och kurser i ledarskap, samtalsledarskap och samtalsteknik byggd på den senaste neurovetenskapliga forskningen om hjärnan och emotioner.

KONTAKT


Telefon: 08-420 559 32

Email: info@pratamedunga.se

TELEFONTID


Måndag-Torsdag: 09.00-15.00FÖLJ OSS

Copyright © All Rights Reserved