”Konsten att få unga att prata och vuxna att lyssna”

”Konsten att få unga att prata och vuxna att lyssna”Lär dig att bryta igenom murar, lugna upprörda känslor och skapa positiv förändring

 

”En enastående föreläsning”

- Anna Bittár

Årets skolledare 2016


HELDAGSUTBILDNING


”Konsten att få unga att prata och vuxna att lyssna”


 

En heldagsutbildning i AVS – Affektfokuserad och Validerande Samtalsmetod i mötet med unga

 

EN UTBILDNING SOM HJÄLPER DIG ATT:

 

Prata så att unga lyssnar och lyssna så att unga pratar

• Bryta igenom ungas mur av ”jag vet inte” och ”jag orkar inte”

• Förebygga och hantera konflikter med unga

• Skapa nyfikenhet och närvaro hos unga

• Skapa positiva förändringar i ungas vardag

 

UNDER UTBILDNINGSDAGEN FÅR DU KUNSKAP OM:

 

1. Specifika utmaningar som påverkar ungas tankar, känslor och beteenden. 

2. Hur du kan bemöta dessa utmaningar genom den Affektfokuserade och Validerande Samtalsmetoden (AVS):

 

AVS: en består av tre block:

 

Block 1

Under detta block tittar vi närmare på frågor som;

 • Vad ligger bakom ungas beteenden?
 • Hur påverkar känslor, tankar och föreställningar dessa beteenden?
 • Hur kan en ökad förståelse för känslors syfte och funktion hjälpa oss i mötet med unga?

 

Block 1 syftar till att öka förståelsen för hur känslor påverkar beteende och lär dig att hjälpa unga att förstå sina egna och andras känslouttryck och motiven bakom sina handlingar.

 

Block 2

Under detta block tittar vi närmare på frågor som;

 • Hur pratar vi så att unga lyssnar och hur lyssnar vi så att unga pratar?
 • Hur hanterar vi konflikter så att båda parter blir nöjda?
 • Hur bryter vi igenom ungas mur av ”jag vet inte” och ”jag orkar inte”?

 

Block 2 syftar till att minska konflikter, skapa bättre möten samt öka tilliten och förbättra relationer i samtal med unga.

 

Block 3

Under detta block tittar vi närmare på frågor som;

 • Hur påverkas den unga hjärnan av stress och hur påverkar stress impulsivt beteende?
 • Hur hjälper vi unga att välja långsiktiga resultat över kortsiktig tillfredsställelse?
 • Hur kan vi tillsammans med unga analysera olika valmöjligheter för att ta så igenomtänkta beslut som möjligt?

 

Block 3 syftar till att minska impulsivt beteende och öka ungas förmåga att ta genomtänkta beslut.

 

AVS ÄR ANPASSAD FÖR:

 

• En lärande miljö såsom inom skolan, inom idrott och fritid.

• För unga generellt (ej terapeutiskt) 

• Möten med olika syften (informerande samtal, utvecklingssamtal, bekymmersamtal, motiverande samtal, svåra samtal samt behandlande samtal) 

• Både korta och längre samtal (möte i korridoren till en heldags gruppcoachning)

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Observera att anmälan är bindande. Kursen faktureras i förskott och ska vara betald innan kursstart. Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan deltagare i samråd med oss.

Du kommer till ossÖppna utbildningsdagar 2019

Under hösten 2019 erbjuder vi öppna utbildningsdagar runt om i landet. Dessa utbildningsdagar sträcker sig från 09.00 - 16.00 och är öppna för alla att anmäla sig till. 

 

Stockholm den 14:e maj


Stockholm den 7:e november

 

Anmälan görs via formuläret nedan eller genom att skicka ett meddelande till oss.

 

Utbildningar genomförs även i samarbete med AJ Managment på följande orter:

 

Örebro den 12 mars  

Norrköping  den 26:e mars

 

Anmälan för dessa utbildningar görs via e-post till ajmanagement@telia.com

 

OBS! Ange följande på anmälan:

 • Deltagares namn och befattning för föreläsarens information och för kursintyg.
 • Mailadress samt mobilnummer till kontaktperson.
 • Korrekt fakturaadress med ev. referens-/ID-nummer/motsv.
 • Ev. födoämnesallergier/preferenser

 

 Vad kostar det?

Priset för utbildningsdagen är 1880 kr (ex moms). I priset ingår fika, dokumentation och kursintyg. Priserna gäller från och med 1 januari 2019 och tillsvidare.

 

Vilka avbokningsregler gäller?

Anmälan är bindande. Kursen faktureras i förskott och ska vara betald innan kursstart. Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan deltagare i samråd med oss.

 

Förbehåll

Vi förbehåller oss rätten att ställa in planerade utbildningar på grund av sjukdom eller annan oförutsedd anledning såsom för få deltagare. Vi återbetalar då naturligtvis kursavgiften.

 

Vi kommer till er


 

Uppdragsutbildningar


 

Hur går det till?

Skicka en förfrågan om utbildning till oss så kontaktar vi er. Utbildningarna sker i era lokaler under en heldag eller halvdag. Ni bestämmer själva hur många som deltar på utbildningen. För att utbildningen ska ske så smidigt som möjligt behöver lokalen ha tillgång till whiteboard, blädderblock samt projektor. 

 

Vad kostar det?

Hör av dig till oss för en offert.

 

För utbildningar utanför Stockholm tillkommer kostnader för resa och logi.

 

Vilka avbokningsregler gäller?

Vid avbokning senare än 10 dagar före utbildningsdagen debiteras kunden för motsvarande 100% av utbildningskostnaden.

 

Förbehåll

Vi förbehåller oss rätten att ställa in planerade utbildningar på grund av sjukdom eller annan oförutsedd anledning. Om detta sker bokar vi självklart in ett nytt utbildningstillfälle. ur.

 

PMUPrata med Unga erbjuder utbildning och handledning som ökar kompetensen hos dig som möter unga i ditt arbete. Vi erbjuder utbildningar i samtalsmetoder och samtalsledarskap.

KONTAKTTelefon: 08-420 559 32

Email: info@pratamedunga.se

TELEFONTIDMåndag-Torsdag: 09.00-15.00


FÖLJ OSS


Copyright © All Rights Reserved