Hem

"Nycklar för att må bra i en digital värld"

"Ungdomars hjärna är inte automatiskt anpassad till vår moderna och digitaliserade värld." 

”Vi behöver därför, mer än någonsin, hjälpa dem att utveckla färdigheter som ger en buffert mot psykisk ohälsa och ökar oddsen för välmående." 

Tyko Granberger, utbildare och grundare av Prata med Unga

Ett samtal kan förändra allt

Ett samtal mellan vuxna och unga idag kräver högre kvalité än någonsin tidigare för att överträffa skärmens utbud och väcka lust och kreativitet bortom sociala medier och dataspel.


Efter tusentals timmar av samtal och dialog med unga vet vi kraften av ett bra och ett dåligt samtal. Ett dåligt samtal får ungdomarna att känna sig uppgivna, uttömda och negativa. Allt känns omöjligt. Ett bra samtal får dem att känna sig motiverade, uppfyllda och positiva. Allt är möjligt. Med andra ord, ett samtal kan förändra allt.

Vi kallar ett sådant samtal för ett Integralt Samtal (IS).

Vi behöver även

Öka förståelsen för emotioner och känslor. Alla våra utbildningen grundar sig därför på den senaste neurovetenskapliga forskningen. En forskning som betonar vikten av att stärka ungdomars förmåga att känna in sina kroppssignaler, sätta ord på vilka känslor som uppstår samt lyssnas på för att må bra och utvecklas. 

Vi kallar detta för att arbeta Emotionsfokuserat (EF).

Ungdomar som tränar upp denna förmåga får inre superkrafter! De ökar sin kapacitet att förstå hur emotioner och känslor påverkar processer som stress, ångest och negativa tankemönster. De blir skapare av processer som ökar inspiration, kreativitet och utvecklandet av en positiv självbild. Dessa inre superkrafter ökar ungdomars förmåga att bättre hantera påfrestningar, stress och utmaningar och göra mer genomtänkta val.


Läs mer om vår utbildningar och föreläsningar här

Men ett samtal räcker inte

Vi behöver även en karta som hjälper oss som möter ungdomar att navigera genom ungdomens terräng. En karta som ger oss en övergripande och inkluderande bild av hur den unga personens situation faktiskt ser ut. En karta som har kapacitet att ta fler perspektiv i beaktande samtidigt och som har möjlighet att skapa ett system av lösningar och åtgärder.

Vi kallar detta för en Integral Ungdomsanalys (IUA) och en Integral Ungdomsplan (IUP)

Med andra ord, vi hjälper er med att: 

Förstå

Den Integrala Ungdomsanalysen (IUA) är kartan som snabbt hjälper dig att bena ut den unges psykologiska, beteendemässiga, värderingsmässiga och vanemässiga förutsättningar och sårbarheter i relation till sin utmaning.


Kartan ger oss en övergripande och inkluderande bild av situationen vi har framför oss genom att använda flera analyserande perspektiv samtidigt.


Varje perspektiv bidrar med väsentlig information men styrkan i kartan ligger i att sammanfoga delarna till en helhet och skapa ett system av lösningar och åtgärder.

Samtala

Det Integrala Samtalet (IS) omsätter den integrala ungdomsanalysen (IUA) till konkreta samtalsämnen i mötet med den unge. Strukturen för Integrala Samtal (IS) är:

Emotionsfokuserade –  samtalen ska väcka intresse och öka förståelsen för hur våra emotioner och känslor påverkar våra stressreaktioner, negativa tankemönster och ohälsosamma beteenden men även våra ögonblick av inspiration, positiva tankemönster och hälsosamma beteenden.

Relationsförbättrande – samtalen ska vara ”validerande” för att öka förutsättningarna för acceptans och känsloreglering hos den vi samtalar med.

Aktionsfokuserade – samtalen ska locka till inre motivation och förändring.

Förändra

Den Integrala Ungdomsplanen (IUP) omsätter den Integrala Ungdomsanalysen (IUA) och det som framkommit under det Integrala Samtalet (IS) till ett system av lösningar och åtgärder. 


Utgångspunkten för planen är att lösningarna och åtgärderna syftar till att främja;

  1. inre tankar som stöttar och uppmuntrar en hälsosam självbild,
  2. handlingar och beteenden som förstärker denna självbild,
  3. socialt umgänge som möjliggör fortsatt utveckling och
  4. system och vanor som bidrar till en bestående och hållbar förändring hos den vi träffar. 


Efter våra utbildningar är du redo för att: 

Genomföra Integrala Ungdomsanalyser (IUA).

Hålla Integrala Samtal (IS) på ett validerande och accepterande sätt.

Genomföra Integrala Ungdomsplaner (IUP).

Skapa kreativa lösningar för att reglera upp och ner det unga nervsystemet.

Använda positiva känslor som ett verktyg för att skapa förändring.

Bemöta upprörda känslor och lugna ner dina egna känslor i utmanande och stressande situationer.

Arbeta Emotionsfokuserat (EF)

Hjälpa ungdomar att utveckla självförmåga (self-efficacy) och inre motivation.

Öka ungas förståelse för sina egna emotioner och känslor samt dess koppling till stress/negativa tankemönster och till dess motsatser som ökad energi/positiva tankemönster.

Använda inre och yttre motivation för att motivera unga att göra medvetna val.


Använda dig själv och dina erfarenheter i mötet med barn och unga.

Genomföra Emotionsprogrammet och leda ungdomar genom en konstruktiv grupprocess.

Skapa ökad förmåga att hantera utmaningar och påfrestningar genom ökat känsla av sammanhang - KASAM

Lära ut grunderna om den unga hjärnan och kroppen.


Reflektera över hur nervsystemet, stress och signalsubstanser påverkar hur vi ser på oss själva och vårt beteende.

Se nedan vad som ingår i respektive utbildning

Uppdragsutbildningar

& Föreläsningar

"Hållbara Ungdomar" 


En intensivkurs för att nå unga genom det Integrala Samtalet (IS) och den Integrala Ungdomsanalysen (IUA)

Inspirerande Föreläsningar


Aha ögonblick, inspiration och ökad förståelse för dig som möter unga.  


"Ny i Mötet med Unga"


En intensivkurs för dig som är ny i mötet med unga

Certifierad Samtalsledare i Emotionsträning


För dig vill driva emotionsprogram för ungdomar i grupp

"Hållbara Pojkar"


En unik utbildning om att nå pojkar bakom rustningen

Rådgivning och Handledning


  Ni kan terrängen vi hjälper er med kartan!

Möt oss

Prata med Unga startades 2017 av Linda Harasaki (MSc) och Tyko Granberger (MSc) för att hjälpa dig som möter ungdomar att skapa långsiktiga och hållbara förändringar genom att använda integrala lösningar. Låter det krångligt? Låt oss förklara.


Efter att ha jobbat med barn och unga i ideell, offentlig och privat verksamhet under de senaste 17 åren började vi lägga märke till ett intressant fenomen. Många handlingsplaner eller insatser för ungdomar var ofta fragmenterade och ensidiga. 


Antingen så lades det resurser på insatser som förbättrade ungdomars inre processer såsom tankar, känslor och motivation eller så lanserades det insatser som syftade till att ändra oönskade beteenden. I andra fall riktade insatserna in sig på att förändra normer och värderingar medan andra fokuserade på att förbättra de sociala, ekonomiska och politiska strukturerna som ungdomar lever i och som påverkar deras beteende. Väldigt sällan hittade vi insatser som tog flera av dessa områden i beaktande.


Vi insåg ganska snabbt att fragmenterade analyser ofta ledde till fragmenterade lösningar och många insatser fick därför inte den effekt som förväntats. 


Vårt mål är att göra precis tvärtom. Vi vill arbeta inkluderande genom att ta flera perspektiv i beaktande när vi arbetar med och träffar ungdomar. För även om varje perspektiv bidrar med ovärderlig information om de ungdomar vi träffar ligger styrkan i att sammanfoga dem till en helhet och skapa ett system av lösningar och åtgärder. Med andra ord, vi vill arbeta Integralt och vi vill dela detta verktyg med dig.


Idag hjälper vi vuxna som träffar ungdomar i sitt arbete med att arbeta integralt med fokus på emotionsträning. Våra metoder baseras på över snart två decenniers erfarenhet av att driva reflekterande och stärkande samtal med ungdomar. Alla våra utbildningar grundar sig på den integrala modellen och den senaste neurovetenskapliga forskningen som särskilt betonar vikten av att stärka ungdomars förmåga att känna in sina kroppsignaler, sätta ord på vilka känslor som uppstår samt lyssnas på för att må bra och utvecklas. 


Ungdomar som tränar upp denna förmåga får inre superkrafter! De ökar sin kapacitet att förstå hur emotioner och känslor påverkar processer som stress, ångest och negativa tankemönster. De blir skapare av processer som ökar inspiration, kreativitet och utvecklandet av en positiv självbild. Dessa inre superkrafter ökar ungdomars förmåga att bättre hantera påfrestningar, stress och utmaningar och göra mer genomtänkta val.


Läs mer om Linda och Tyko här

Röster om oss

”En enastående föreläsning”

Anna Bittár, Årets skolledare 2016"Världsklass"

"Kursledaren är otroligt trygg och tydlig med en lång och djup erfarenhet av ämnet. Kursen var genomarbetad och jag känner mig nu helt redo att hålla samtalsgrupper."

David Pilbäck, TRE-instruktör"Tack för fantastiska dagar!"

Jag känner att jag fått verktyg framåt nu när vi ska skapa samtalsgrupper.

Att blanda de verktyg du lärt ut med våra befintliga verktyg bådar gott för framtiden hos oss och för alla de unga som behöver stöd i sin utmanande tillvaro."

Lena Borg, Rådgivare, Föräldraföreningen mot narkotika (FMN)"Fantastiskt och intensivt"

"Särskilt bra var att samtalsledaren delade med sig av sina egna erfarenheter och vågade bjuda in oss i sitt liv . Att han använde sina livserfarenheter som exempel vid beskrivning av begrepp . Det gjorde det lättare att förstå och man tappade aldrig fokus ! Fantastisk och intensiv utbildning som har gett mig många nya verktyg att tänka och arbeta med ungdomar."

Sanja Dautbegovic, Handledare, Araby Park Arena"Supernöjda"

”Tyko var fantastisk – alla var supernöjda”

Anna Köhler, Projektledare Lapplands LärcentraLäs fler recensioner på utbildning.se 

Kontakta oss

Vi är här för att hjälpa dig! 

 
 
 
 
 

KONTAKT

Email: info@pratamedunga.se

Läs fler recensioner på utbildning.se