Hem

"Nycklar för att må bra i en digital värld"

På grund av rådande situation har vi valt att göra alla våra utbildningar tillgängliga digitalt i form av webbkurser live.


Kontakta oss för mer information.  

"Ungdomars hjärnor är inte automatiskt anpassad till vår moderna och digitaliserade värld." 

”Vi behöver därför, mer än någonsin, hjälpa ungdomar att utveckla färdigheter som ger en buffert mot psykisk ohälsa och ökar oddsen för ett bättre välmående." 

Ett samtal kan förändra allt

Ett samtal mellan vuxna och unga idag kräver högre kvalité än någonsin tidigare för att överträffa skärmens utbud och väcka lust och kreativitet bortom sociala medier och dataspel. Efter tusentals timmar av samtal och dialog med unga vet vi kraften av ett bra och ett dåligt samtal. Ett dåligt samtal får ungdomarna att känna sig uppgivna, uttömda och negativa. Allt känns omöjligt. Ett bra samtal får dem att känna sig motiverade, uppfyllda och positiva. Allt är möjligt. Med andra ord, ett samtal kan förändra allt.

Vi kallar ett sådant samtal för Integralt Samtal.Men ett samtal räcker inte

Vi behöver även en karta som hjälper oss som möter ungdomar att navigera genom ungdomens terräng. En karta som ger oss en övergripande och inkluderande bild av hur den unga personens situation faktiskt ser ut. En karta som har kapacitet att ta fler perspektiv i beaktande samtidigt och som har möjlighet att skapa ett system av lösningar och åtgärder.

Vi kallar detta för en Integral Ungdomsanalys (IUA) och en Integral Ungdomsplan (IUP)Vi behöver även arbeta emotionsfokuserat

Vi behöver öka förståelsen för emotioner och känslor hos våra barn och ungdomar. Ungdomar som tränar upp denna förmåga får inre superkrafter! De ökar sin kapacitet att förstå hur emotioner och känslor påverkar processer som stress, ångest och negativa tankemönster. De blir skapare av processer som ökar inspiration, kreativitet och utvecklandet av en positiv självbild. Dessa inre superkrafter ökar ungdomars förmåga att bättre hantera påfrestningar, stress och utmaningar och göra mer genomtänkta val.
Sen var det det här med hjärnan också...

Alla våra utbildningen grundar sig på den senaste neurovetenskapliga forskningen. En forskning som betonar vikten av att stärka ungdomars förmåga att känna in sina kroppssignaler, sätta ord på vilka känslor som uppstår samt lyssnas på för att må bra och utvecklas.

Läs mer om vår utbildningar och föreläsningar här


Våra uppdragsutbildningar & föreläsningar

"Hållbara Ungdomar" 


En intensivkurs för att nå unga genom det Integrala Samtalet (IS) och den Integrala Ungdomsanalysen (IUA)

Certifierad Samtalsledare i Emotionsträning


För dig vill driva emotionsprogram för ungdomar i grupp

"Hållbara Pojkar"


En unik utbildning om att nå pojkar bakom rustningen

Inspirerande Föreläsningar


Aha ögonblick, inspiration och ökad förståelse för dig som möter unga.  


"Ny i Mötet med Unga"


En intensivkurs för dig som är ny i mötet med unga

Rådgivning och Handledning


  Ni kan terrängen vi hjälper er med kartan!

Efter att du gått våra utbildningar är du redo att:

Arbeta Emotionsfokuserat (EF)

Genomföra Integrala Ungdomsanalyser (IUA).

Hålla Integrala Samtal (IS) på ett validerande och accepterande sätt.

Skapa kreativa lösningar för att reglera upp och ner det unga nervsystemet.

Genomföra Emotionsprogrammet och leda ungdomar genom en konstruktiv grupprocess.

Öka ungas förståelse för sina egna emotioner och känslor samt dess koppling till negativa och positiva tankemönster.

Bemöta upprörda känslor och lugna ner dina egna känslor i utmanande och stressande situatione

Hjälpa ungdomar att utveckla självförmåga (self-efficacy) och inre motivation.

Använda positiva känslor som ett verktyg för att skapa förändring.

Lära ut grunderna om den unga hjärnan och kroppen.

Genomföra Integrala Ungdomsplaner (IUP)

Läs mer om våra utbildningar här

Om oss

Prata med Unga startades 2017 av Linda Harasaki (MSc) och Tyko Granberger (MSc) för att hjälpa dig som möter ungdomar att skapa långsiktiga och hållbara förändringar genom att använda integrala lösningar. Låter det krångligt? Låt oss förklara.

Efter att ha jobbat med barn och unga i ideell, offentlig och privat verksamhet under de senaste 17 åren började vi lägga märke till ett intressant fenomen. Många handlingsplaner eller insatser för ungdomar var ofta fragmenterade och ensidiga. 

Antingen så lades det resurser på insatser som förbättrade ungdomars inre processer såsom tankar, känslor och motivation eller så lanserades det insatser som syftade till att ändra oönskade beteenden. I andra fall riktade insatserna in sig på att förändra normer och värderingar medan andra fokuserade på att förbättra de sociala, ekonomiska och politiska strukturerna som ungdomar lever i och som påverkar deras beteende. Väldigt sällan hittade vi insatser som tog flera av dessa områden i beaktande.

Vi insåg ganska snabbt att fragmenterade analyser ofta ledde till fragmenterade lösningar och många insatser fick därför inte den effekt som förväntats. 

Vårt mål är att göra precis tvärtom. Vi vill arbeta inkluderande genom att ta flera perspektiv i beaktande när vi arbetar med och träffar ungdomar. För även om varje perspektiv bidrar med ovärderlig information om de ungdomar vi träffar ligger styrkan i att sammanfoga dem till en helhet och skapa ett system av lösningar och åtgärder. Med andra ord, vi vill arbeta Integralt och vi vill dela detta verktyg med dig.

Idag hjälper vi vuxna som träffar ungdomar i sitt arbete med att arbeta integralt med fokus på emotionsträning. Våra metoder baseras på över snart två decenniers erfarenhet av att driva reflekterande och stärkande samtal med ungdomar. Alla våra utbildningar grundar sig på den integrala modellen och den senaste neurovetenskapliga forskningen som särskilt betonar vikten av att stärka ungdomars förmåga att känna in sina kroppsignaler, sätta ord på vilka känslor som uppstår samt lyssnas på för att må bra och utvecklas. 

Ungdomar som tränar upp denna förmåga får inre superkrafter! De ökar sin kapacitet att förstå hur emotioner och känslor påverkar processer som stress, ångest och negativa tankemönster. De blir skapare av processer som ökar inspiration, kreativitet och utvecklandet av en positiv självbild. Dessa inre superkrafter ökar ungdomars förmåga att bättre hantera påfrestningar, stress och utmaningar och göra mer genomtänkta val.

Läs mer om Linda och Tyko här

Vad andra säger om oss

”En enastående föreläsning”

Anna Bittár, Årets skolledare 2016"Världsklass"

"Kursledaren är otroligt trygg och tydlig med en lång och djup erfarenhet av ämnet. Kursen var genomarbetad och jag känner mig nu helt redo att hålla samtalsgrupper."

David Pilbäck, TRE-instruktör"Tack för fantastiska dagar!"

Jag känner att jag fått verktyg framåt nu när vi ska skapa samtalsgrupper.

Att blanda de verktyg du lärt ut med våra befintliga verktyg bådar gott för framtiden hos oss och för alla de unga som behöver stöd i sin utmanande tillvaro."

Lena Borg, Rådgivare, Föräldraföreningen mot narkotika (FMN)"Fantastiskt och intensivt"

"Särskilt bra var att samtalsledaren delade med sig av sina egna erfarenheter och vågade bjuda in oss i sitt liv . Att han använde sina livserfarenheter som exempel vid beskrivning av begrepp . Det gjorde det lättare att förstå och man tappade aldrig fokus ! Fantastisk och intensiv utbildning som har gett mig många nya verktyg att tänka och arbeta med ungdomar."

Sanja Dautbegovic, Handledare, Araby Park Arena"Supernöjda"

”Tyko var fantastisk – alla var supernöjda”

Anna Köhler, Projektledare Lapplands LärcentraLäs fler recensioner på utbildning.se