Högkvalitativa Samtal HQS i Praktiken

Samtalsteknik: ”konsten att få unga att prata och vuxna att lyssna”
Lär dig att bryta igenom murar, lugna upprörda känslor och

skapa positiv förändring


Samtalsteknik i mötet med barn och unga


Förebygg och hantera konflikter


Motivera unga till deltagande


Bygg sociala relationer


Samtalsteknik i mötet med pojkar


 

Bryt igenom murarLugna upprörda känslorSkapa positiv förändring


 

KONTAKT

Email: info@pratamedunga.se

FÖLJ OSS

Läs fler recensioner på utbildning.se