Distansutbildningar
hjarnforskning-barn-ungdomar

Utbildningar & Kurser

Lär dig att använda ett hjärninriktat barn- och ungdomsledarskap i mötet med unga. Välj mellan våra diplomerande/certifierande distansutbildningar eller kortare webbkurser.

...i mötet med barn och unga.

Distansutbildningar För dig som vill använda hjärnan...

Unik-kompetens-framtiden-arbetsliv

Få unik kompetens för framtidens arbetsliv med barn & unga

Stå ut i mängden

Få unik specialkompetens genom att lära dig kopplingen mellan den unga hjärnan och praktiskt barn-och ungdomsarbete

Efterfrågad kompetens

Kunskap om den unga hjärnan är kompetens för framtidens arbetsliv! Detta gäller särskilt inom områden som förskola, skola och fritidshem, elevhälsa, socialt arbete, och friskvårdsaktiviteter för barn och unga. Ja, eller i alla områden där vi möter barn och unga. 

Våra utbildningar passar dig som...