Forskning: den unga hjärnan
hjarnforskning-barn-ungdomar
guide-bygg-exekutiva-funktioner-spadbarn-ungdomar

Harvard University

Guide: bygg exekutiva funktionsfärdigheter, från spädbarn till tonåringar. 


Vill du bli bättre på att bygga exekutiva funktionsfärdigheter hos de barn och ungdomar du möter? Letar du efter en guide som kan hjälpa dig med just detta, baserat på barnets ålder? Då är detta något för dig! Den här 16-sidiga guiden (tillgänglig för nedladdning) är fullpackad med åldersanpassade aktiviteter och spel som du kan använda i skolan eller hemma, från spädbarnsåldern till ungdomstiden (engelska).

tonarshjarnan

Hjärnfonden

Tonårshjärnan.


Tonårstiden innebär en mängd olika förändringar i livet, inte minst när puberteten slår till, och för många tonåringar präglas tiden av impulsivitet, starka känslor och ett ökat risktagande. Men varför är det så? Den här artikeln från Hjärnfonden undersöker frågor som varför tonåringar föredrar att vara med kompisar framför familjen, varför det är vanligt att söka "kickar" och varför just sömnen är så viktigt för hjärnans utveckling under denna period (svenska). 

 

ungdomar-hjarnan-uppvaxt

Karolinska Institutet

Hur påverkar uppväxtmiljön och socioekonomisk status ungdomars hjärna?


En studie från Karolinska Institutet visar att uppväxtmiljö och socioekonomisk status påverkar ungdomars kognitiva förmåga och hjärnans utveckling under hela tonårsperioden, oberoende av genetiska faktorer. Studien belyser hur viktig miljön är, inte bara under de tidiga barnaåren utan under hela uppväxten (svenska/engelska).

 

styr-du-kanslor-eller-styr-kanslor-dig

Karolinska Institutet/Psykolog tidningen

Styr dina känslor dig eller skapar du dina känslor?


Länge har forskare trott att rädslan du upplever är en direkt effekt av aktivitet i det område i hjärnan som kallas amygdala. Men enligt psykologiprofessorn Lisa Feldman Barret är detta påstående helt felaktigt. Enligt Lisa kan känslor över huvud taget inte härledas till bestämda platser i hjärnan utan istället skapar vi känslor i stunden baserat på hjärnans »gissningar« utifrån tidigare erfarenheter (svenska).

trana-exekutiva-funktioner-skolan

Skolverket

Träna barns exekutiva funktioner i skolan.


Många barn blir stressade när de förväntas att planera och organisera sina uppgifter i skolan medan andra har svårt att reglera sina affekter vilket bidrar till att de lättare tappar balansen i tillvaron vid motgångar. Den här guiden från Skolverket ger råd kring hur du och dina kollegor kan ge rätt typ av stöd i skolan genom att anpassa undervisningen efter elevernas variation av exekutiva förmågor (svenska). 

tonarshjarnan-klassrummet

Cambridge University

Vad du kan förvänta dig av tonårshjärnan i klassrummet.


Under tonårstiden går hjärnan och kroppen igenom betydande förändringar vilket i många fall påverkar deras förmåga att följa regler eller hantera inlärningsmiljöer såsom skolan. Även om det i slutändan är deras individuella kulturer, miljöer, gener och personligheter som påverkar hur de upplever och hanterar denna period kan vuxna, genom ökad kunskap om tonårshjärnan, vara en stöttande och drivande kraft igenom den (engelska).

hjarnans-exekutiva-funktioner

Harvard University

Hjärnans exekutiva funktioner och stress. 


Varje dag tar vi oss an både vardagliga och ibland utmanande uppgifter. Det kan vara allt från att hantera svåra arbetsuppgifter och skolarbete till att bara få ihop vardagspusslet. Hur kan vi bli bättre på att hantera dessa uppgifter? Och vad kan vi göra när något går fel? Denna 5-minuters video från Harvard Universitetet utforskar hjärnans exekutiva funktioner, varför de är viktiga och hur de påverkas av stress (engelska).

trana-barn-hjarnon-forskolan

Stockholms Universitet

Ny metod tränar förskolebarns hjärnor


Idag vet vi att hjärnan har en fantastisk förmåga att anpassa sig till sin omvärld. Men vad innebär detta för barn som växer upp i en otrygg omgivning? I den här artikeln kan du läsa om Eric Pakulak och hans forskarteam som har utvecklat metoder för att träna barns hjärnor så att de både klarar sig bättre i skolan och i det övriga livet (svenska).

ungdomar-klassrummet-valbefinnandet

Cambridge University

Hur du ökar välbefinnandet i klassrummet.


Studier visar att välbefinnande har en direkt påverkan på elevers prestation i klassrummet, där elever med högt välbefinnande är både mentalt och fysiskt mer förberedd på att ta till sig kunskap och sträva efter mer framgång i skolarbetet än de som lever under kontinuerlig stress. Även om stressmekanismen utvecklades för att få våra hjärnor och kroppar att prestera bättre under hot, visar forskning att stress har negativa effekter på själva inlärandet (engelska).

Inspirerande artiklar

Vill du läsa mer?

Missa inte våra artiklar  

Låt dig inspireras av våra artiklar som tar upp allt ifrån mobbning till hur vi odlar ett "growth mindset" hos barn och unga. Nya artiklar ute varje vecka.