Handledning
Prata-med-unga-logga

Handledning

HANDLEDNING

Vi erbjuder stöd och handledning för dig som möter barn och ungdomar i din yrkesroll - antingen i grupp eller i enskilda samtal. Välj nedan vilken typ av stöd som bäst möter ditt behov. 

Ärendehandledning

Handledning inriktad på enskilda barn och ungdomar. Handledningen anpassas och utgår från uppdragsgivarens behov och situation. 

Handledning för beslutsfattare

Handledningen riktar sig till beslutsfattare som avser att göra strukturella förändringar för att förebygga brott och kriminalitet och främja barn och ungas psykiska hälsa.  

Handledning i DIN BROR & DIN SYSTER metoden

Handledningen tar vid efter avslutad utbildning. Den har som fokus att sätta igång arbetet med samtalsgrupper och hantera utmaningar som kan uppstår i samband med uppstarten.