Vision, Uppdrag och Metod

Vision, Uppdrag och Metod

Vår vision:

En värld av känslohälsosamma barn och ungdomar

Barn och ungdomar som förstår sig själva och andra, som har en kapacitet att hantera de utmaningar de ställs inför och som ser meningen med att göra det, mår bättre.  

Vårt uppdrag:

Vi finns för att hjälpa dig som hjälper barn och ungdomar

 • Vi hjälper dig att använda ledarfärdigheter i mötet med barn och ungdomar 
 • Vi hjälper dig att stötta, motivera och inspirera barn och ungdomar. 
 • Vi hjälper dig att hantera utmanande situationer med barn och ungdomar 
 • Vi hjälper dig att ge barn och ungdomar ökad förståelse för sig själva och andra och verktyg att hantera utmaningar.


Vi hjälper dig med andra ord att utveckla framtidens ledare idag och att du "blir den bästa ledare du någonsin träffat" i mötet med barn och ungdomar. 

Vår metod:

Att utveckla ledarskapet i mötet med barn och ungdomar så att det är tydligt:

 • Vilka vi är och vilken roll vi har i deras liv,
 • Att det vi gör inspirerar och motiverar,
 • Att det vi ger är relevant och skapar resultat
 • Att det vi ser är korrekt och fullständigt. 

Med det menar vi:

Barnets känslohälsa och förmåga att hantera utmaningar i livet är starkt relaterat till det vi ledare är, gör, ger och ser i mötet med dem. 

Den vi är i mötet med barn och ungdomar

Som ledare fyller vi olika roller i mötet med barn och unga. Som pedagog, trygg bas, vårdnadshavare, extra förälder och vägvisare. Vi hjälper till med att klargöra rollen samt tydliggöra syfte och mål i arbetet med barn och ungdomar. 

Det vi gör i mötet med barn och ungdomar

Stöd och ledarskap bygger på en klar och tydlig kommunikation och vårt sätt att modellera och "leva som vi lär" är en kritisk faktor för att skapa tillit och respekt i mötet med barn och ungdomar. Vi använder effektiva och beprövade verktyg som hjälper till att utveckla och förfina en validerande och tydlig kommunikation som når fram och får de resultat vi önskar.  

Det vi ger i mötet med barn och ungdomar

Vi ger alltid något i ett möte men frågan är: ger vi det som den unge behöver? För att öka förmågan att ta in och lära sig behöver vi stimulera barn och ungdomars nyfikenhet, intresse och glädje.

Vi behöver också ge konkreta färdigheter för att hjälpa dem att bättre förstå och hantera utmaningar de stöter på.  Verktyg såsom Medveten närvaro, Känsloreglering och Relationsfärdigheter bidrar tillsammans till en ökad motståndskraft och ihärdighet samt en förmåga att samarbeta och bygga relationer med andra. Vi hjälper dig att främja dessa färdigheter hos de barn och ungdomar du möter.

Ökad självkännedom ger ökad förmåga att stötta och leda andra. 

Vi använder därför metoder som ökar förståelsen för den egna motivationen, egna beteenden och föreställningar för att ge bättre stöd och ledarskap i mötet med barn och ungdomar. 

Det vi ser i mötet med barn och ungdomar

Ju mer vi ser desto mer kan vi påverka. I mötet med barn och ungdomar är det avgörande att vi har rätt förståelse för hur vi på bästa sätt stimulerar och hjälper dem att utveckla:

  • inre tankar som stöttar och uppmuntrar en hälsosam självbild,
  • handlingar och beteenden som förstärker denna självbild,
  • socialt umgänge som möjliggör fortsatt utveckling och
  • system och vanor som bidrar till en bestående och hållbar förändring hos den vi träffar.

  För att stötta och leda barn och ungdomar behöver vi ett bra ramverk som leder oss oss rätt i arbetet. Vi använder det mest integrerande ramverken som finns idag för att förstå vad som driver barn och ungdomar och vad som påverkar deras mående. Ramverket hjälper till att bena ut den unges psykologiska, beteendemässiga, värderingsmässiga och vanemässiga förutsättningar och sårbarheter i relation till sin utveckling. Därefter kan ett system av lösningar och åtgärder utformas. 

  Alla våra utbildningar grundar sig även på den senaste neurovetenskapliga forskningen som kopplar ihop biologi och psykologi för att bättre förstå vad som driver oss människor och vad som får oss att utvecklas och transformeras. 

  Läs mer om våra utbildningar här

  En värld av känslohälsosamma barn och ungdomar

  Läs fler recensioner på utbildning.se 

  Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies.

  Acceptera