Vår metod

Vår Metod

"Att bli den bästa ledaren du någonsin träffat"

 Det mest effektiva sättet att stötta och leda barn och ungdomar är att alltid anpassa stödet och ledarskapet till den man möter. Det bästa vi kan göra är att använda alla våra resurser i mötet med barn och unga och sträva efter att bli den bästa ledare vi någonsin träffat. För det behöver vi ett ramverk för att förstå vad som driver den vi möter, en förmåga att kommunicera och självkännedom för att förstå vår egen drivkraft i form av tankar, känslor och beteende.


Alla våra utbildningar grundar sig på den senaste neurovetenskapliga forskningen. Emotions- och Motivationsprogrammet (EMMO) ger möjlighet att praktiskt lära ut verktyg för att öka barn och ungdomars självkännedom och motivation.

Självkännedom

Ökad självkännedom ger ökad förmåga att stötta och leda andra. 

Vi använder metoder för att öka förståelsen för den egna motivationen, egna beteenden och föreställningar för att ge bättre stöd och ledarskap i mötet med barn och ungdomar. 

Ramverk

För att stötta och leda barn och ungdomar behöver vi ett bra ramverk som leder oss oss rätt i arbetet. Vi använder de mest integrerande ramverken som finns idag för att förstå vad som driver barn och ungdomar och vad som påverkar deras mående. 

Kommunikation

Stöd och ledarskap bygger på en klar och tydlig kommunikation. Vi använder effektiva och beprövade verktyg för att skapa klar och tydlig kommunikation och öka samspelet i mötet med barn och ungdomar. 

Vi formar framtidens ledare idag

Läs fler recensioner på utbildning.se