Möt oss
hjarnforskning-barn-ungdomar

Möt oss

intro-section-om-oss

Teamet bakom

Om oss

Vår vision

Läs mer om vad vi brinner för eller hur vår vision ser ut. Här kan du även läsa mer om teamet bakom Prata med Unga

var-vision
fargade-stenar

Vår Vision

Välmående barn och unga, som på sitt eget kreativa sätt bidrar till en mer hållbar värld.


Tillsammans kan vi skapa bättre förutsättningar för dagens barn och ungdomar. Med hjälp av den senaste forskningen om den unga hjärnan kan vi hjälpa dem att må bättre och bli mer motiverade att fortsätta utvecklas. Vi kan hjälpa dem att få ett meningsfull socialt samspel med familj och vänner och att de gör mer hälsosamma och genomtänkta val i livet.

gula-prickar

Vårt Uppdrag

Vi omvandlar forskning inom psykologi och neurobiologi till applicerbara lösningar för dig som möter barn, ungdomar och unga vuxna.


Våra metoder baseras på över två decenniers erfarenhet av att driva reflekterande och stärkande samtal med barn och ungdomar och våra utbildningar grundar sig på den senaste neurovetenskapliga forskningen.

vart-uppdrag
vart ramverk
vita-prickar

Vårt Ramverk

Vi behöver ett bra ramverk som leder oss rätt i arbetet. Därför använder vi effektiva och beprövade verktyg som utgår från etablerad hjärnforskning för att förstå vad som driver barn och ungdomar och vad som påverkar deras mående.


Vårt arbete utgår bland annat från forskningen från Harvard Universitetets Center on the Developing Child. Våra utbildningar inspireras även av professor Lisa Feldman Barretts revolutionerande forskning om känslor och hjärnan.

1.

Våra hjärnor formas inte i ett vakuum utan är ett direkt resultat av vårt genetiska arv och vår omgivning. Detta innebär att hur vi ser, gör

och är tillsammans med barn och unga

påverkar deras hjärnutveckling, nu och i framtiden.

Allt vårt arbete utgår ifrån ett så kallat Hjärninformerat barn- och ungdomsarbete och är starkt förankrat i den senaste forskningen om hjärnan och nervsystemet. För oss innebär det att vi utgår från tre grundprinciper. 

2.

Alla beteenden hos barn och unga är giltiga. Det finns alltid en rationell anledning till att barn och ungdomar beter sig på ett visst sätt. Beteenden är ett resultat av unika kopplingar i hjärnan som formats och förstärkts efter barnets upplevelser under sin uppväxt. För att förändra beteenden behöver vi arbetar med dessa kopplingar på ett hjärninriktat och validerande sätt.

figur