Certifierad Samtalsledare i Emotions- och Motivationsprogrammet (EMMO)

Webbkurs Live:

Certifierad Samtalsledare i Emotions- och Motivations programmet (EMMO) 

Webbkurs Live:

Certifierad Samtalsledare i Emotions- och Motivationsprogrammet (EMMO)

"Det går att förändra ett barns liv och det går att förändra dynamiken i en hel klass"

Det har jag, Tyko Granberger, fått äran att uppleva. 


När jag började att hjälpa och stötta barn och ungdomar för över 18 år sedan fick jag ofta höra att vad barn och unga verkligen behövde var att "skärpa till sig" och att "de kan bara de vill". 


Jag fick även höra att vissa ungdomar redan var körda och att det var lönslöst att försöka hjälpa dem. 


Idag vet jag bättre. Idag vet jag mycket bättre. För när barn och ungdomar får hjälp och stöttning på ett sätt som når fram till just dem, utifrån ett förhållningssätt och ett ramverk som visar på möjligheter då sker mirakel. 


Men även om jag tror på mirakel så tror jag inte att saker och ting bara händer av sig själv. För att skapa hållbar och bestående förändring behövs ihärdighet, motivation, fokus och kreativitet, både från oss vuxna och från de barn och ungdomar som vi möter. 


Vi har tagit fram Emotions- och Motivationsprogrammet (EMMO) för alla er modiga eldsjälar som brinner för att skapa en hållbar förändring hos de barn och ungdomar ni möter. Och som samtidigt vill ta ett nytt steg till i sin egen utveckling och lära sig mer om sig själva och bli den bästa ledare de någonsin mött! 


Om du är en av dem så boka en plats till höstens utbildning. Tänk på att platserna är begränsade så reservera en nu. 

Kursstart:

14 sep 2021

Utbildningen sker live via videokonferens- verktyget Zoom under fyra halvdagar och en heldag. 


Deltagarna går även igenom utbildningsavsnitt via vår utbildningsplattform. 


Kursmaterial och certifikation ingår. 

En kurs väl förankrad i vetenskap och forskning 

EMMO - programmet bygger på den senaste neurovetenskapliga forskningen kring emotioner och motivation. 


Vi använder även teori och verktyg från kognitiv beteendeterapi (KBT) och dialektisk beteendeterapi (DBT).


Kursen har även sin grund i positiv psykologi så att vi kan fokusera på att odla och stärka ungdomars styrkor samt öka antalet positiva emotioner och utveckla en ökad "självförmåga" och ett så kallat "growth mindset". 


Kursen står även stadigt i modellen "Känsla av Sammanhang" (KASAM) utvecklad av Aaron Antonovsky. Som metamodel används the integrala AQAL-modellen utvecklad av Ken Wilber. 

Kursens Innehåll

Så får vi unga hjärnor att fungera tillsammans - den fantastiska konsten att leda unga i grupp

Använd mer av dig själv i mötet med barn och ungdomar.

Utbildningen Certifierad Samtalsledare i Emotions- och Motivationsprogrammet (EMMO) ger dig allt du behöver för att hålla utvecklande och reflekterande samtal med barn och ungdomar i grupp.


EMMOprogrammet har integrerat det bästa från olika samtalsmetoder och förfinats under 17 år. Du lär dig bland annat den mångfaldigt prisbelönade samtalsmetoden DIN BROR och DIN SYSTER som bland annat vunnit priser som ”Årets skadeförebyggare” och ”Årets integrationssatsning”.


Mätningar av barn och ungdomar som genomgått programmet har visat att den självupplevda tryggheten ökat med 50 % medan våldsanvändningen och skolkningen minskat med 45 % respektive 70 % efter en termins samtalsgrupper. En gemensam förståelse och ett gemensamt förhållningssätt, fungerande kommunikation och byggande av viktiga färdigheter ligger bakom dessa siffror. 


För dig som ledare ger EMMO programmet möjlighet att använda mer av dig själv och utveckla din egen självkännedom i mötet med barn och ungdomar. Det innebär att du lär dig samtala med barn och ungdomar om vad som driver deras beteende och påverkar deras välmående på ett relevant, intressant och roligt sätt. 

     Utbildningens fyra delar


     1. Samtalsledarskap: att leda samtal med barn och ungdomar
     2. Ledarskap i grupp: att leda barn och ungdomar i grupp
     3. Emotion och motivation: att hjälpa barn och ungdomar förstå och rikta motivation och drivkraft
     4. Emotions- och motivationsprogrammet  - EMMO

     1. Samtalsledarskap: att leda samtal med barn och ungdomar


     Samtalsteoridelen ger kunskap om och är fullpackad med metoder och tekniker som hjälper dig att hålla ett samtal med hög kvalitet. Strukturen för samtalen är:


     Emotionsfokuserade – samtalen ska väcka intresse och öka förståelsen för hur våra emotioner och känslor påverkar våra stressreaktioner och negativa tankemönster/beteenden men även ögonblick av inspiration och positiva tankemönster/beteenden


     Relationsförbättrande – samtalen ska vara ”validerande” för att öka förutsättningarna för acceptans och känsloreglering hos den vi samtalar med.


     Aktionsfokuserade – samtalen ska locka till inre motivation och förändring.


     2. Ledarskapet i grupp: att leda barn och ungdomar i grupp


     Ledarskapsteoridelen tittar närmare på rollen som samtalsledare. Vi går igenom och övar på tekniker som hjälper dig att både leda dig själv, leda deltagarna och leda samtalet kring emotioner under gruppträffarna. 

     3. Emotion och motivation: att hjälpa barn och ungdomar förstå och rikta motivation och drivkraft


     Under del tre tar vi en närmare titt på den unga hjärnan och kroppen och berör områden som nervsystemet, stress, känslor och signalsubstanser hos ungdomar. Kunskap som vi behöver för att förstå och hantera hälsosamma och ohälsosamma beteenden som unga ofta uppvisar i grupp och enskilt. 

     4. Emotions- och motivationsprogrammet - EMMO


     Emotionsprogrammet är en praktisk del. Där lär du dig att genomföra emotionsprogrammet. Vi fokuserar på våra vanligaste negativa emotioner såsom ilska, sorg, skam, skuld, avsmak och våra vanligaste positiva emotioner såsom glädje, tacksamhet, stolthet och hopp. Fokus ligger även på att diskutera "negativa" emotioners koppling till stress och negativa tankemönster och "positiva" emotioners koppling till ökad energi och positiva tankemönster.

     Efter kursen är du redo att:

     1. Genomföra manualbaserade samtal med ungdomar i grupp och enskilt.
     2. Leda unga genom en konstruktiv grupprocess.
     3. Leda dig själv i mötet med unga; bemöta upprörda känslor och lugna ner dina egna känslor i utmanande och stressande situationer.
     4. Lära ut grunderna om den unga hjärnan och kroppen.
     5. Genomföra Emotions- och Motivationsprogrammet (EMMO) och hjälpa ungdomar i grupp att:


      • Reflektera över både positiva och negativa emotioners funktion och syfte.
      • Reflektera över hur nervsystemet, stress och signalsubstanser påverkar hur vi ser på oss själva och vårt beteende.
      • Skapa kreativa lösningar för att reglera upp och ner det unga nervsystemet.
      • Öka ungdomars förståelse för sina egna känslor och dess koppling till både hälsosamma och ohälsosamma beteenden samt till negativa och positiva tankemönster.
      • Använda positiva känslor som ett verktyg för att skapa förändring.
      • Göra medvetna val genom att reflektera över såväl kortsiktiga som långsiktiga konsekvenser av beslut.
      • Utveckla självförmåga och inre motivation.
      • Stötta och stärka varandra i grupp
      • Skapa ökad förmåga att hantera utmaningar och påfrestningar genom ökat känsla av sammanhang - KASAM

     Målgrupp

     Kursen är särskilt utformad för de som möter unga i grupp i exempelvis klassrumsmiljö eller på fritidsgård eller som har som avsikt att starta gruppverksamhet för unga med fokus på förbättrad psykosocial hälsa.


     Deltagare på utbildningarna är ofta fritidspedagoger, kuratorer, behandlingspedagoger, psykologer och terapeuter, lärare, specialpedagoger, socialsekreterare och ledare inom idrotts-och föreningslivet. 

     Schema, Upplägg & Pris

     14 Sep: 

     Introduktion: 09.00 - 12.00 


     15 Sep:

     Workshop 1: 09.00 - 12.00

     Samtalsledarskap: att leda samtal med barn och ungdomar


     22 Sep:

     Workshop 2: 09.00 - 12.00

     Ledarskap i grupp: att leda barn och ungdomar i grupp


     29 Sep:

     Workshop 3: 09.00 - 12.00

     Emotion och motivation: att hjälpa barn och ungdomar förstå och rikta motivation och drivkraft


     1 Okt:

     Emotions- och motivationsprogrammet (EMMO)

     Examination: 09.00 - 15.30


     Pris: 5 500kr (exkl moms). I priset ingår kursmaterial och certifikation. 

     Utbildningen sker live via videokonferens- verktyget Zoom under fyra halvdagar och en heldag. 


     Deltagarna går även igenom utbildningsavsnitt via vår utbildningsplattform. 

     En värld av känslohälsosamma barn och ungdomar

     Läs fler recensioner på utbildning.se 

     Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies.

     Acceptera