Onlineutbildning: Diplomerad barn- och ungdomsrådgivare 

Onlineutbildning:

Diplomerad barn- och ungdomsrådgivare 

Onlineutbildning: 

Diplomerad barn- och ungdomsrådgivare

"Bli den bästa ledare du någonsin träffat"


Diplomerad barn- och ungdomsrådgivare är en grundutbildning med fokus på samtal och rådgivning som ger dig ett ramverk för att öka barn och ungdomars välmående och hälsa. 


Du lär dig hjälpa och stötta barn och ungdomar att öka sin känsla av sammanhang (KASAM) med speciellt fokus att öka barn och ungdomars förmåga att förstå och hantera sina känslor.


Utbildningen består av tre delar som ger nya verktyg och metoder och som hjälper dig att främja en hållbar och hälsosam utveckling hos de barn och ungdomar du möter, i såväl korta som längre samtal.

Utbildningens tre delar:

1. Självkännedom - att bli den bästa ledaren du någonsin träffat

2. Kommunikation - att använda validering i mötet med barn och ungdomar

3. Ramverk - att använda ett integrerat ramverk i mötet med barn och ungdomar

1. Självkännedom - att bli den bästa ledaren du någonsin träffat


Ju mer du lär dig om dig själv desto mer lär du dig om andra. Utbildningen ger möjlighet att reflektera över det egna beteendet och tankar och känslor för att öka den egna självmedvetenheten. Du lär dig om hur din hjärna och nervsystem fungerar och hur stress påverkar vårt beteende.  Vi reflekterar över vilka situationer som påverkar oss mer än andra och vad vi kan lära oss som människor och som ledare i mötet med barn och ungdomar. 

 2. Kommunikation - att använda validering i mötet med barn och ungdomar


Vi utgår från devisen "barn som mår bra beter sig bra" och går igenom hur vi praktiskt kan hjälpa barn att må bättre i vardagen. Utbildningen går igenom begreppet validering som med stor framgång  används inom psykoterapin såsom inom dialektisk beteende terapi (DBT). Vi gör det på ett sätt som är praktiskt användbart och relevant för mötet med barn och ungdomar i vardagen. 


3. Ramverk - att använda ett integrerat ramverk i mötet med barn och ungdomar


Ju bättre karta vi har desto mer kan vi göra för en ung människa. Under denna del lär vi oss ett övergripande ramverk som hjälper oss att klarlägga individens inre upplevelser (ex. tankar, känslor, motivationer) och hur dessa bidrar till individens beteenden.


Kartan hjälper oss även att förstå de olika grupper som individen tillhör och hur dessa gruppers normer och värderingar (ex. familjen, kompisgänget, idrottsklubben) påverkar hur den unge interagerar med andra, inom och utanför dessa grupper. Kartan hjälper oss även att kasta ljus över individens ohälsosamma och hälsosamma system (ex. vanor, traditioner och rutiner).


Vad det integrerade ramverket visar är att varje perspektiv bidrar med väsentlig information men styrkan ligger i att sammanfoga delarna till en helhet och skapa ett system av lösningar och åtgärder.

Efter utbildningen kommer du att ha:

 • Tekniker för att föra ett samtal med barn och ungdomar på ett validerande och gränsättande sätt.
 • Tekniker för att hjälpa barn och ungdomar att göra medvetna val
 • Tekniker för att öka inre och yttre motivation i mötet med ungdomar.
 • Kunskap om den unga hjärnan och kroppen; nervsystemet, stress, känslor.
 • Kunskap om olika emotioner och känslor, dess betydelse och funktion.
 • Kunskap om "negativa" emotioners och känslors koppling till stress och negativa tankemönster samt positiva emotioners och känslors koppling till ökad energi och positiva tankemönster

Efter utbildningen är du redo att:

 • Genomföra validerande samtal som både accepterar och sätter gränser. 
 • Bemöta upprörda känslor och lugna ner dina egna känslor i utmanande och stressande situationer.
 • Skapa kreativa lösningar för att reglera upp och ner det barn och ungdomars nervsystem och skapa såväl driv som lugn och ro.
 • Använda positiva känslor som ett verktyg för att skapa förändring. 
 • Öka ungdomars förståelse för sina egna känslor och dess koppling till både hälsosamma och ohälsosamma beteenden samt till negativa och positiva tankemönster.
 • Motivera ungdomar att göra medvetna val.
 • Hjälpa barn och unga att utveckla en inre motivation.
 • Använda dig själv och dina erfarenheter i mötet med barn och unga.
 • Anpassa ditt bemötande så att passar den målgrupp du möter.
 • Genomföra konsekvensanalyser i mötet med ungdomar

Målgrupp

Denna utbildning är särskilt utformad för medarbetare som vill använda samtal för att stötta och stärka barn och ungdomar.


Deltagare på utbildningarna är ofta fritidspedagoger, kuratorer, behandlingspedagoger, lärare, specialpedagoger, socialsekreterare och ledare inom idrotts-och föreningslivet, såväl som personal inom räddningstjänst, polis och brandkår.

Kommer hösten 2020 

Anmäl intresse redan nu och få tillgång så fort kursen kommer.


Anmälan är ej bindande.

 
 

Vi formar framtidens ledare idag

Läs fler recensioner på utbildning.se