Diplomerande Samtalsutbildning Ny i mötet med barn och ungdomar
Prata-med-unga-logga

Onlineutbildning: 

Diplomerande Samtalsutbildning:

"Ny i Mötet med Barn och Ungdomar"

Onlineutbildning:

Diplomerande Samtalsutbildning:

"Ny i Mötet med Barn och Ungdomar"

Intensivkurs för dig som är ny i mötet med barn, ungdomar och unga vuxna. 

Utbildningen går igenom barn och ungas psykologiska utveckling, de olika inlärningssystemen och hur vi kan använda inre och yttre motivation för att hjälpa barn och ungdomar att göra genomtänkta val. Detta kopplas till vardagssituationer som uppstår i mötet med barn och ungdomar för att koppla ihop teori med praktik.


Efter utbildningen är du rustad med nya verktyg, tips och metoder samt inspirerande berättelser från närmare två decennier av att leda och arbeta med barn och ungdomar.


Denna utbildning syftar till att överkomma eventuell osäkerhet som ofta uppstår när man som ny möter barn och ungdomar och stärka förmågan att prata med unga på ett sätt som lugnar upprörda känslor, väcker inspiration och gynnar hälsosamma beteenden.

 

Utbildningen grundar sig därför på den senaste neurovetenskapliga forskningen som särskilt betonar vikten av att stärka ungdomars förmåga att känna in sina kroppssignaler, sätta ord på vilka känslor som uppstår samt lyssnas på för att må bra och utvecklas.


Under utbildningen går vi igenom hur ungdomar som tränar upp denna förmåga får inre superkrafter!


De ökar sin kapacitet att förstå hur emotioner och känslor påverkar processer som stress, ångest och negativa tankemönster. De blir skapare av processer som ökar inspiration, kreativitet och utvecklandet av en positiv självbild. Dessa inre superkrafter ökar ungdomars förmåga att bättre hantera påfrestningar, stress och utmaningar och göra mer genomtänkta val.

Efter utbildningen kommer du att ha grundläggande förståelse för:

 • Den unga hjärnan och kroppen; nervsystemet, stress, känslor och signalsubstanser.
 • Utvecklingspsykologiska perspektiv - barn och ungas psykologiska utveckling under barnåren och ungdomsåren.
 • Emotionsträning och Känslomedvetenhet samt dess koppling till stress och negativa tankemönster och till dess motsatser som ökad energi och positiva tankemönster.
 • Barn och ungdomsperspektivet - ungas behov och situation i dag.
 • Inlärningssystem - olika typer av inlärningssystem som barn och unga använder sig av.
 • Målgruppsanpassat bemötande - betydelsen av att målgruppsanpassa bemötandet till de vi möter (utifrån exempelvis genus, funktionsnedsättning, diagnos, preferens).
 • Motivation -  hur du använder inre och yttre motivation i mötet med ungdomar.

Efter utbildningen är du redo att:

 • Öka barn och ungas förståelse för sina egna känslor och dess koppling till både hälsosamma och ohälsosamma beteenden samt till negativa och positiva tankemönster.
 • Motivera ungdomar att göra medvetna val genom inre och yttre motivation.
 • Bemöta upprörda känslor och lugna ner dina egna känslor i utmanande och stressande situationer.
 • Anpassa ditt bemötande så att passar den målgrupp du möter.
 • Öka barn och ungas självförmåga (self-efficacy) och inre motivation

Målgrupp

Denna utbildning är särskilt anpassad för medarbetare som är nya i mötet med unga eller som vill förbättra sin kunskap inom området.


Utbildningen bokas ofta av kommuner, ideella föreningar eller idrottsförbund som vill göra en bred och riktad satsning för medarbetare som saknar praktiskt erfarenhet av att träffa ungdomar.


Deltagare på utbildningarna är ofta nyexaminerade lärare, fritidspedagoger, kuratorer, specialpedagoger, behandlingspedagoger, socialsekreterare/socionomer eller coacher och ledare inom idrotts-och föreningslivet.

.