Diplomerad Barn- och Ungdomsrådgivare med fokus på hjärnan
Prata-med-unga-logga

Onlineutbildning:

Diplomerad barn- och ungdomsrådgivare med fokus på hjärnan

Onlineutbildning: 

Diplomerad barn- och ungdomsrådgivare med fokus på hjärnan.

En gedigen utbildningen för dig som möter barn, ungdomar och unga vuxna.

Vi går igenom några av de viktigaste modellerna för att förstå barn och ungdomars utveckling, du lär dig att leda barn och ungdomar och grunderna i det rådgivande samtalet. Utbildningen är fullpackad med tips, erfarenheter och verktyg för att öka barn och ungdomars välmående och hälsa. 

Studera när du vill och välj din egen studietakt, pausa och repetera så ofta du behöver under 3 månader. Du loggar in på vår utbildningsplattform via din mobil, dator eller surfplatta och tar del av utbildningens fyra moduler: 

Efter varje modul följer ett antal kontrollfrågor som du behöver svara rätt på för att få godkänt och i slutet av utbildningen genomför du en kortare examinationsuppgift. 

Efter utbildningen kommer du att ha:

 • Tekniker för att föra ett samtal med barn och ungdomar på ett validerande och gränsättande sätt.
 • Tekniker för att hjälpa barn och ungdomar att göra medvetna val.
 • Tekniker för att öka inre och yttre motivation i mötet med ungdomar.
 • Kunskap om den unga hjärnan och kroppen; nervsystemet, stress, känslor.
 • Kunskap om olika emotioner och känslor, dess betydelse och funktion.
 • Kunskap om "negativa" emotioners och känslors koppling till stress och negativa tankemönster samt positiva emotioners och känslors koppling till ökad energi och positiva tankemönster.

Efter utbildningen är du redo att:

 • Genomföra validerande samtal som både accepterar och sätter gränser. 
 • Bemöta upprörda känslor och lugna ner dina egna känslor i utmanande och stressande situationer.
 • Skapa kreativa lösningar för att reglera upp och ner det barn och ungdomars nervsystem och skapa såväl driv som lugn och ro.
 • Använda positiva känslor som ett verktyg för att skapa förändring. 
 • Öka ungdomars förståelse för sina egna känslor och dess koppling till både hälsosamma och ohälsosamma beteenden samt till negativa och positiva tankemönster.
 • Motivera ungdomar att göra medvetna val.
 • Hjälpa barn och unga att utveckla en inre motivation.
 • Använda dig själv och dina erfarenheter i mötet med barn och unga. 
.

Kursens innehåll

Modul 1: Barn- och ungdomsvetenskap

I denna modul tittar vi närmare på vetenskapen bakom barn och ungdomars utveckling utifrån fyra olika perspektiv: deras inre (tankar, känslor, drivkrafter, föreställningar), deras beteenden och organism (hjärna, signalsubstanser, samt olika typer av beteenden), värderingar och normer i deras sociala miljöer, och deras demografiska förutsättningar.  

Vi tittar närmare på frågor såsom:

 • Vad menar vi med god ”känslohälsa”?
 • Vad är ”Känsla av sammanhang” (KASAM) och varför är det viktigt att känna till när man arbetar med barn och ungdomar?
 • Hur utvecklar barn och ungdomar en bra självkänsla och god self-efficacy (självförmåga)?
 • Hur utvecklar barn och ungdomar ett ”growth mindset” (växande tankesätt) och ”grit” (ihärdighet) och vilka effekter får detta?
 • Hur fungerar den unga hjärnan och kroppen; nervsystemet, stress, känslor och signalsubstanser?
 • Hur ser de olika inlärningssystemen ut som barn och unga använder sig av?
 • Hur ser kopplingen ut mellan tankar och hjärnutveckling hos barn och ungdomar?
 • Hur påverkar normer och värderingar i barn och ungdomars omgivning deras utveckling?
 • Hur påverkar yttre faktor såsom föräldrars inkomst, utbildningsnivå eller social status våra barn och ungdomars utveckling?
 • Vilken roll har vi som vuxna i barn och ungdomars utveckling?

Modul 2: Barn- och ungdomsledarskap

Denna modul ger dig möjlighet att reflektera över ditt eget ledarskap och hur du använder dina unika styrkor i mötet med de barn och ungdomar du möter. Du lär dig tekniker för att leda andra, skapa förtroende och rätt förutsättningar för att de ska lyckas. 

Vi fokuserar på fyra olika typer av ledarskap:

 1. Inre ledarskap
 2. Modellerande ledarskap
 3. Värderingssmedvetet ledarskap
 4. Strukturellt ledarskap

Vi tittar närmare på frågor såsom:

 • Hur är en bra ledare i mötet med barn och ungdomar?
 • Hur använder jag mina unika styrkor i mötet med barn och ungdomar? 
 • Vad ger ett salutogent förhållningssätt för effekter i mötet med barn och ungdomar och hur skiljer det sig från ett patogent förhållningssätt? 
 • Hur leder jag både mig själv och de jag möter utan att tappa kontroll över själva processen? 
 • När passar det att vara lågaffektiv och när är det mindre effektivt? 
 • Vad gör jag när jag upplever starka reaktioner i mötet med ett barn eller en ungdom? 
 • Vad kan jag dela med mig av under samtalet och vad bör jag hålla för mig själv?
 • Vad går gränsen mellan att sätta gränser och tillåta fritt spelrum? 
 • Hur stimulerar och kombinerar jag intrinsic (inre) och extrinsic (yttre) motivation i mötet med ungdomar?
 • Hur målgruppsanpassar jag mitt bemötande till de jag möter (utifrån exempelvis genus, funktionsnedsättning och preferens)?
 • Hur skapar jag ett positiv och givande möte med såväl inåtvända som utåtvända barn och ungdomar som ger mersmak? 

Modul 3: Det rådgivande samtalet

I denna modul tittar vi närmare på själva samtalet eller din roll som rådgivare i mötet med barn och ungdomar. Du lär dig olika tekniker som ökar din förmåga att kunna lyssna och förstå vad som ligger bakom ett specifikt beteende, hur du förmedlar ditt budskap genom att använda emotioner samt hur du motiverar de du möter till konstruktiv förändring. 

Vi tittar närmare på frågor såsom:

 • Vad är rådgivning? Vad är inte rådgivning?
 • Vad är kommunikation och återkoppling? 
 • Hur ger jag återkoppling utan att förlora förtroendet hos de jag träffar? 
 • Vad vill jag kommunicera under samtalet och varför? 
 • Med vilka känslor vill jag kommunicera budskapet och vad skapar det för respons hos barnet eller hos ungdomen?
 • Hur hanterar jag barn och ungdomars försvarsmekanismer? 
 • Hur får man barn och ungdomar att lyssna utan att jag riskerar att bryta alliansen?
 • Vad är ett validerande förhållningssätt och hur använder jag det praktiskt i samtalet med barn och ungdomar? 
 • Hur använder jag mirroring (spegling) och matching (imitering) för att nå fram och skapa intresse?
 • Hur använder jag lekfullhet i samtalet med barn och ungdomar?

Modul 4: Verktyg och tips

Denna modul är fullpackad med verktyg och tips som hjälper dig hålla rådgivande samtal med barn och ungdomar. Du kan ladda ner dem och spara för framtida användning. 

Målgrupp

Denna utbildning är särskilt utformad för medarbetare som vill använda rådgivande samtal för att stötta och stärka barn och ungdomar.


Deltagare på utbildningarna är ofta fritidspedagoger, kuratorer, behandlingspedagoger, lärare, specialpedagoger, socialsekreterare och ledare inom idrotts-och föreningslivet, såväl som personal inom räddningstjänst, polis och brandkår.